Toepassingen
Fysionomiesessie
toepassing
Ko Schoots
Contact
contact
Fysionomie

( gezichtlezen
)
ko schoots
Bedrijven of instellingen
sessie
dienstverlening
entree
Index
De fysionomiesessie

Aan de observatie gaat geen enkele voorbereiding vooraf. Ko stelt zich even in en laat het gezicht op een foto of van de persoon tegenover hem ‘bij hem binnen komen’. En dan ‘weet’ hij vrijwel onmiddellijk een aantal zaken die op dat moment voor de persoon en voor diens omgeving essentieel zijn. Hij geeft het resultaat van zijn observatie gelijktijdig of kort daarna weer in een snel spreektempo. Soms onderbreekt hij zijn stroom van opmerkingen gedurende enkele seconden, waarbij hij zich even concentreert. Hij wil daarbij niet in de reden worden gevallen. Het einde van zijn observatie geeft hij aan met ‘… en dat is het’.

Na de ‘observatie’ vindt een gesprek plaats. De cliënt weet snel wat hij heeft aan de door Ko gemaakte opmerkingen. Het gesprek ontwikkelt zich op een natuurlijke wijze tot een raadgevend gesprek met als resultaat meer helderheid, inzicht, overzicht. En eenmaal thuis gaat de cliënt hiermee aan de slag, zodat er b.v. een beslissing genomen kan worden, een verandering kan worden ingezet of een plan kan worden uitgewerkt. Ko zegt hierover: ‘ik houd de mensen een spiegel van hun leven voor’.

Wanneer een cliënt dat wil, kan follow-up plaatsvinden in een of meer vervolggesprekken, maar alleen als beide gesprekspartners dat wenselijk achten.